Een breed industrieel publiek zal op de PSYCHE workshops worden uitgenodigd, enerzijds om het project bij de industrie bekend te maken en anderzijds omdat hun praktijkkennis een waardevolle aanvulling kan zijn op het wetenschappelijk kader van de workshops. Meer gedetailleerde informatie (exacte timing en locatie van de workshop) zullen ten gepaste tijde gecommuniceerd worden.

Toekomstige Workshops

Workshop 3: Opzuivering van syngas (Lente 2021) – Meer informatie met betrekking tot de derde PSYCHE workshop volgt later

Afgelopen Workshops

Workshop 2: Vergassing en vortex reactor technologie (14 mei 2020)

De tweede PSYCHE workshop zal georganiseerd worden als webinar op 14 mei 2020. Gelieve via de volgende link in te schrijven om deel te nemen: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/PSYCHEworkshop. Een link om toegang te krijgen tot de webinar zal bezorgd worden na inschrijving.

Programma

16:00 – 16:15    Het PSYCHE project (Prof. Kevin Van Geem, Universiteit Gent)

16:15 – 16:45    Directe numerieke simulatie van massa, momentum en warmtetransport in  vaste bed chemische reactoren (Prof. Hans Kuipers, TU/e)

16:45 – 17:15    Atomisering en verbranding van visceuze brandstoffen (Prof. Artur Pozarlik, UTwente)

17:15 – 17:30    Vortexkamer technologie: Stroomregimes en toepassingen (Prof. Juray De Wilde, UCL)

17:30 – 18:00    Brainstorm rond reactoren voor vergassing

18:00 – 19:00    Receptie met mogelijkheid tot een bezoek aan de LCT pilootinstallatie

Workshop 1: Voorbehandeling van kunststofafval (8 mei 2019)

Een eerste PSYCHE workshop werd georganiseerd op het ‘GreenWin International Conferences Green Chemistry – White Biotechnology’ (5de editie) in Gosselies.

Programma

16:00 – 16:15    Het PSYCHE project (Prof. Kevin Van Geem, Universiteit Gent)

16:15 – 16:45    Een Europese visie op chemische recyclage (Hervé Millet, Directeur Technische en Regelgevende Zaken, PlasticsEurope)

16:45 – 17:15    Vergassing van vaste en teerachtige materialen – Grootschalige commerciële toepassingen en mogelijke problemen gerelateerd aan kunststofrecyclage (Qi Shen, consultant, Chiron AlkaTrans Technology)

17:15 – 17:30    Mogelijke kunststof grondstoffen voor vergassing (Prof. Steven De Meester, Universiteit Gent)

17:30 – 18:00    Brainstorm rond nieuwe waardeketens voor de vergassing van kunststofafval