Een breed industrieel publiek zal op de PSYCHE workshops worden uitgenodigd, enerzijds om het project bij de industrie bekend te maken en anderzijds omdat hun praktijkkennis een waardevolle aanvulling kan zijn op het wetenschappelijk kader van de workshops. Meer gedetailleerde informatie (exacte timing en locatie van de workshop) zullen ten gepaste tijde gecommuniceerd worden.

Afgelopen Workshops

Workshop 4: Fischer-Tropsch synthese (2 juni 2022)

De vierde PSYCHE workshop werd georganiseerd in Lille en via Microsoft Teams op 2 juni 2022.

Programma

10:00 – 10:15    Het PSYCHE project (Prof. Kevin Van Geem, UGent)

10:15 – 10:45    Directe CO2 omzetting naar hogere koolwaterstoffen: Katalysatorontwikkeling en mechanistische aspecten (Prof. Evgenii Kondratenko, Leibniz Institute for Catalysis)

10:45 – 11:15    Kunststofrecyclage, beloftes en beperkingen (Jean-Paul Lange, Shell)

11:15 – 11:30    Van COx naar lichte olefines: computer-gestuurd katalysatorontwerp (Prof. Andrei Khodakov, ULille & Prof. Joris Thybaut, UGent)

11:30 – 12:00    Brainstorm rond opzuivering van syngas

Workshop 3: Opzuivering van syngas (10 mei 2021)

De derde PSYCHE workshop werd georganiseerd via Microsoft Teams op 10 mei 2021.

Programma

10:00 – 10:15    Het PSYCHE project (Prof. Kevin Van Geem, UGent)

10:15 – 10:45    Opzuivering met geactiveerde koolstof (Timothy Mosselmans, Chemviron Carbon)

10:45 – 11:15    Microgolf-plasma vergassing van biomass (Prof. Georgios Stefanidis, UGent)

11:15 – 11:30    Een overzicht van syngas opzuivering bij hoge temperatuur (Benoit Kartheuser, CERTECH)

11:30 – 12:00    Brainstorm rond opzuivering van syngas

Workshop 2: Vergassing en vortex reactor technologie (14 mei 2020)

De tweede PSYCHE workshop werd georganiseerd via Microsoft Teams op 14 mei 2020.

Programma

16:00 – 16:15    Het PSYCHE project (Prof. Kevin Van Geem, Universiteit Gent)

16:15 – 16:45    Directe numerieke simulatie van massa, momentum en warmtetransport in  vaste bed chemische reactoren (Prof. Hans Kuipers, TU/e)

16:45 – 17:15    Atomisering en verbranding van visceuze brandstoffen (Prof. Artur Pozarlik, UTwente)

17:15 – 17:30    Vortexkamer technologie: Stroomregimes en toepassingen (Prof. Juray De Wilde, UCL)

17:30 – 18:00    Brainstorm rond reactoren voor vergassing

Workshop 1: Voorbehandeling van kunststofafval (8 mei 2019)

Een eerste PSYCHE workshop werd georganiseerd op het ‘GreenWin International Conferences Green Chemistry – White Biotechnology’ (5de editie) in Gosselies.

Programma

16:00 – 16:15    Het PSYCHE project (Prof. Kevin Van Geem, Universiteit Gent)

16:15 – 16:45    Een Europese visie op chemische recyclage (Hervé Millet, Directeur Technische en Regelgevende Zaken, PlasticsEurope)

16:45 – 17:15    Vergassing van vaste en teerachtige materialen – Grootschalige commerciële toepassingen en mogelijke problemen gerelateerd aan kunststofrecyclage (Qi Shen, consultant, Chiron AlkaTrans Technology)

17:15 – 17:30    Mogelijke kunststof grondstoffen voor vergassing (Prof. Steven De Meester, Universiteit Gent)

17:30 – 18:00    Brainstorm rond nieuwe waardeketens voor de vergassing van kunststofafval