PSYCHE wordt gefinancierd binnen het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen. Een totaalbedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt aan het programma toegekend om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de vier thema’s van de samenwerking, namelijk ‘onderzoek, innovatie en technologieoverdracht’, ‘concurrentievermogen van kmo’s’, ‘patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer’ en ‘sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling’.

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen omvat 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.