Doelstelling

Het PSYCHE project beoogt de productie van basischemicaliën  (olefinen) uitgaande van kunststofafval die hergebruikt kunnen worden binnen de chemische industrie. Enerzijds zal een innovatieve technologie voor de vergassing van verschillende stromen kunststofafval gedemonstreerd worden. Anderzijds wordt de katalytische omzetting van het verkregen syngas tot basischemicaliën beoogt via het Fischer-Tropsch proces. Er zal ook een techno-economische analyse en duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd worden.

 

 

Achtergrond en grensoverschrijdende meerwaarde

Gedurende tientallen jaren heeft de mens volgens een "make, take, dispose" model geleefd. Kunststoffen, met hun ongeëvenaarde eigenschappen en lage kost, zijn een exponent van deze levenswijze. De productie van kunststoffen bedroeg 311 miljoen ton in 2014. Geschat wordt dat in de Europese Unie nog altijd bijna 50% van het kunststofafval wordt gestort, ongeveer 25% verbrand en slechts 25% gerecycleerd. Zowel in Frankrijk als in België overstijgt de recyclage van kunststofafval de 30% niet.

Binnen het PSYCHE project wordt complementaire, internationaal erkende expertise samengebracht in een uniek consortium dat capabel is om oplossingen te bieden voor het probleem van de chemische recyclage van kunststofafval. Het delen van de expertise en de behaalde projectresultaten met het industrieel weefsel in de grensregio alsook het voorzien in een sterke opleiding van onderzoekers binnen het project kunnen de economische toekomst van de regio helpen verzekeren.

Het project weerspiegelt duidelijk de strategische doelstellingen van de drie regio’s vertegenwoordigd in dit Interreg programma:

  • Duurzame chemie werd door de Vlaamse Overheid aangeduid als slimme specialisatiestrategie en binnen het Vlaams Materialenprogramma wordt ‘duurzame chemie en polymeren’ vermeld als belangrijke economische cluster in de transitie naar een circulaire economie.
  • In Wallonië wordt een circulaire economie en de ontwikkeling van industriële activiteiten rond het hergebruik en recyclage van afval gezien als een belangrijk strategisch domein voor economische ontwikkeling.
  • In de regio Hauts-de-France wordt in het bijzonder de koppeling van (bio)gas met katalytische technologieën specifiek vermeld in de strategische onderzoeksagenda van de regio.