Nieuw PSYCHE-gerelateerd artikel over snelle pyrolyse van biomassa in een innovatieve gas-vaste vortexreactor

Snelle pyrolyse van biomassa wordt beschouwd als een van de beste alternatieven voor de thermische omzetting van biomassa naar bio-olie. Dit werk introduceert een nieuwe reactortechnologie voor de snelle pyrolyse van biomassa, de Gas-Solid Vortex Reactor (GSVR), om hoge bio-olieopbrengsten te verkrijgen. De GSVR is ontworpen om de verblijftijd van de pyrolysedampen te verkorten; aldus worden de secundaire kraakreacties verminderd, om de scheiding van de kool en de niet-gereageerde biomassa te verbeteren en om de warmteoverdrachtssnelheid te verbeteren.

Nieuw PSYCHE artikel over de invloed van katalysatoreigenschappen op de productie van lichte olefinen via Fischer-Tropsch synthese

Kinetische modellen vormen een nuttig hulpmiddel om fundamentele inzichten te verkrijgen voor de ontwikkeling van katalysatoren. Single-Event MicroKinetic-modellering (SEMK) is een veelzijdige strategie om complexe reacties met een beperkt aantal parameters te beoordelen. Met name voor de Fischer-Tropsch synthese heeft SEMK-modellering zich gericht op het verklaren van de prestaties van individuele katalysatoren binnen een breed scala aan reactieomstandigheden.

Nieuw PSYCHE artikel over actieve fases voor Fischer-Tropsch synthese bij hoge temperatuur in de ijzerkatalysatoren op siliciumdioxide die gepromoot zijn met antimoon en tin

Fischer-Tropsch synthese biedt een belangrijke opportuniteit voor het gebruik van biomassa en kunststofafval. IJzerkatalysatoren verkiezen de voorkeur bij de synthese van lichte olefinen via de Fischer-Tropsch reactie. In dit artikel onderzoeken we de sterk bevorderende effecten van antimoon en tin op de katalytische prestaties van op silica gedragen Fischer-Tropsch ijzerkatalysatoren aan de hand van een combinatie van geavanceerde en in-situ technieken.

Nieuw PSYCHE-gerelateerd artikel over op koolstof gebaseerde katalysatoren voor de Fischer-Tropsch synthese

Fischer-Tropsch-synthese (FTS) is een essentiële benadering om steenkool, biomassa en schaliegas om te zetten in brandstoffen en chemicaliën, zoals lagere olefinen, benzine, diesel, enzovoort. In de afgelopen jaren is er een toenemende interesse ​​om FTS op commerciële schaal in te zetten, wat de ontwikkeling van hoogwaardige katalysatoren heeft gestimuleerd. Het belang van ondersteuning bij het moduleren van de activiteit van metalen wordt erkend en koolstofhoudende materialen zijn interessant voor de ondersteuning voor FTS.

Nieuw PSYCHE artikel over een beter begrip van de delaminatie van multilaag flexibele verpakkingsfilmen door carbonzuren

De recyclage van multilaag kunststof verpakkingen is een uitdaging wegens hun intrinsieke compositionele heterogeniteit. Delaminatie is een veelbelovende route om de recyclagepercentages voor deze materialen te verhogen wat toelaat om de polymeren afzonderlijk  te recycleren. Dit proces wordt echter nog niet goed fundamenteel begrepen. Deze studie heeft als doel om eerste inzichten te verkrijgen in het delaminatiemechanisme van multilaag flexibele verpakkingsfilmen (MFPF) met carbonzuren.

PSYCHE in the French press

De UCCS partners hebben recent een wijd toegankelijk artikel gepubliceerd in de Franse pers over het PSYCHE project en de recyclage en valorisatie van kunststofafval in het algemeen. Het artikel dat een overzicht heeft van de wereldwijde kunststofafval productie en behandelingscijfers, huidige recylage technologieën voor kunststofafval en de specifieke technologieën die ontwikkeld worden in het PSYCHE project werd eerst gepubliceerd door het online persagentschap ‘The Conversation’ onder de titel Recyclage et valorization des déchets plastiques: comment ça marche?”.

Nieuw PSYCHE-gerelateerd artikel over het gebruik van de Gas Solid Vortex Reactor voor procesintensificatie

De partners aan Universiteit Gent hebben onlangs een artikel gepubliceerd in het NPT-tijdschrift voor procestechnologie over de ontwikkeling, het gebruik en de voordelen van de Gas Solid Vortex Reactor die momenteel ook geëvalueerd wordt voor het vergassingsproces in het PSYCHE project. De reactor opstelling werd de afgelopen 20 jaar ontworpen en ontwikkeld aan de Universiteit Gent. Het huidige doel is om de Gas Solid Vortex Reactor toepasbaar te maken voor de procesindustrie.

Nieuw PSYCHE artikel over gesloten keten recyclage van meerlagig en gekleurd PET kunststofafval

De enorme toename in de productie van post-consumer PET-kunststofafval en de snel toenemende toezeggingen van merkeigenaren wereldwijd om gerecycleerde inhoud op te nemen, hebben geleid tot een grote nood aan efficiënte recyclageprocessen zoals chemische depolymerisatie. Hoewel het recyclagepercentage van PET-flessen hoog is, liggen deze van PET-trays en -folies nog steeds aanzienlijk lager door het brede gamma aan kleuren en meerlagige structuren, alsook door een veel slechtere inzameling.

Nieuw PSYCHE artikel over de identificatie van efficiënte promotoren en selectiviteitstrends voor hoge temperatuur Fischer-Tropsch synthese over ondersteunde ijzerkatalysatoren

In dit werk werden er 29 elementen geëvalueerd als promotoren voor silica ondersteunde ijzerkatalysatoren voor hoge temperatuur Fischer-Tropsch synthese gebruik makende van een high-throughput experimentele opstelling. De geselecteerde promotoren omvatten alkalimetalen, transitiemetalen, edele metalen en lanthaniden. Verschillende algemene selectiviteitstrends werden waargenomen en bediscussieerd.

Nieuw PSYCHE-gerelateerd artikel over de mobiliteit en veelzijdigheid van de vloeibare bismutpromotor in de werkzame ijzerkatalysatoren voor de synthese van lichte olefinen uit syngas

Vloeibare metalen zijn een nieuw opkomende en snelgroeiende klasse van materialen en kunnen worden beschouwd als efficiënte promotors en actieve fasen bij heterogene katalysatoren voor duurzame processen. Vanwege de lage kosten, hoge selectiviteit en flexibiliteit zijn op ijzer gebaseerde katalysatoren de katalysatoren bij uitstek voor lichte olefinesynthese via Fischer-Tropsch-reactie.

PSYCHE presentatie op het “The Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference”

Alan Barrios (CNRS) heeft zijn werk over de Fischer-Tropsch synthese naar lichte olefinen voorgesteld op het “The Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference (NCCC) in Groningen (Nederland). Deze conferentie kent grote faam in Noord-Europa in het veld van katalyse. Lichte olefinen zijn belangrijke platformmoleculen in de chemische industrie die geproduceerd kunnen worden via Fischer-Tropsch synthese uit syngas in de aanwezigheid van een katalysator.

Nieuw PSYCHE artikel over solvent gebaseerde extractiemethoden voor additieven

Additieven worden frequent gebruikt in kunststoffen om hun functionaliteit te verbeteren. Ze zijn echter niet altijd wenselijk bij hergebruik en vormen een belangrijk knelpunt voor de chemische recyclage. Hoewel onderzoek naar extractietechnieken voor een efficiënte verwijdering van additieven toeneemt, is het nog steeds een vrij onbekend terrein vanwege de grote verscheidenheid aan additieven, kunststoffen en verwijderingstechnieken.

PSYCHE presentatie op de 2de “Chemical Research in Flanders” conferentie

Alan Barrios (CNRS) heeft zijn werk over de Fischer-Tropsch synthese naar lichte olefinen voorgesteld op de 2de “Chemical Research in Flanders” conferentie in Blankenberge. Lichte olefinen zijn belangrijke platformmoleculen in de chemische industrie die geproduceerd kunnen worden via Fischer-Tropsch synthese uit syngas in de aanwezigheid van een katalysator.

Kick-off meeting met de adviesraad

Op 25 september 2019 vond de PSYCHE kick-of meeting met de adviesraad plaats aan Universiteit Gent. De PSYCHE partners verwelkomen graag de volgende bedrijven in de adviesraad: AVGI, Comet Traitements, Dow, Engie, Ematco, Galloo, Indaver, Ostend Basic Chemicals, Recticel, Suez, Total Feluy, Unilin en Vanheede. De PSYCHE adviesraad zal iedere 6 maanden samenkomen en afgezien van de bedrijfspartners zullen ook de PSYCHE geassocieerde partners (Catalisti, Greenwin en Matikem) uitgenodigd worden.

PSYCHE presentatie op de 23ste “Annual Green Chemistry & Engineering Conference” (GC&E)

Sibel Ugduler (UGent) heeft haar werk over voorbehandeling met solventen voorgesteld op het 23ste ACS “Annual Green Chemistry & Engineering Conference” in Reston, Virginia (VS). Deze internationale conferentie kent wereldwijde faam in het veld van groene chemie en duurzaamheid. Op de conferentie heeft Sibel solventgebaseerde technieken voorgesteld voor de voorbehandeling van kunststofafval en de uitdagingen die gepaard gaan met de verwijdering van additieven uit kunststofafval.

PSYCHE-project zet kunststofafval om naar basischemicaliën

Het PSYCHE-project gaande over de omzetting van kunststofafval naar basischemicaliën via vergassing en daaropvolgende Fischer-Tropsch synthese heeft Europese financiering gekregen via het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen (totaal budget van 2.6 miljoen euro). Het project, van start gegaan op 1 juli 2018, is een samenwerking tussen Universiteit Gent, Université Catholique de Louvain (UCL), Ecole National Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL)-Centre Nationale de la Recherche (CNRS) en CERTECH. Universiteit Gent staat in voor de coördinatie van het project. Cofinanciering wordt voorzien door de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en de Direction Générale Opérationelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO 6, Waals Gewest).