Nieuw PSYCHE artikel over een beter begrip van de delaminatie van multilaag flexibele verpakkingsfilmen door carbonzuren

De recyclage van multilaag kunststof verpakkingen is een uitdaging wegens hun intrinsieke compositionele heterogeniteit. Delaminatie is een veelbelovende route om de recyclagepercentages voor deze materialen te verhogen wat toelaat om de polymeren afzonderlijk  te recycleren. Dit proces wordt echter nog niet goed fundamenteel begrepen. Deze studie heeft als doel om eerste inzichten te verkrijgen in het delaminatiemechanisme van multilaag flexibele verpakkingsfilmen (MFPF) met carbonzuren.

PSYCHE in the French press

De UCCS partners hebben recent een wijd toegankelijk artikel gepubliceerd in de Franse pers over het PSYCHE project en de recyclage en valorisatie van kunststofafval in het algemeen. Het artikel dat een overzicht heeft van de wereldwijde kunststofafval productie en behandelingscijfers, huidige recylage technologieën voor kunststofafval en de specifieke technologieën die ontwikkeld worden in het PSYCHE project werd eerst gepubliceerd door het online persagentschap ‘The Conversation’ onder de titel Recyclage et valorization des déchets plastiques: comment ça marche?”.

Nieuw PSYCHE artikel over gesloten keten recyclage van meerlagig en gekleurd PET kunststofafval

De enorme toename in de productie van post-consumer PET-kunststofafval en de snel toenemende toezeggingen van merkeigenaren wereldwijd om gerecycleerde inhoud op te nemen, hebben geleid tot een grote nood aan efficiënte recyclageprocessen zoals chemische depolymerisatie. Hoewel het recyclagepercentage van PET-flessen hoog is, liggen deze van PET-trays en -folies nog steeds aanzienlijk lager door het brede gamma aan kleuren en meerlagige structuren, alsook door een veel slechtere inzameling.

Nieuw PSYCHE artikel over de identificatie van efficiënte promotoren en selectiviteitstrends voor hoge temperatuur Fischer-Tropsch synthese over ondersteunde ijzerkatalysatoren

In dit werk werden er 29 elementen geëvalueerd als promotoren voor silica ondersteunde ijzerkatalysatoren voor hoge temperatuur Fischer-Tropsch synthese gebruik makende van een high-throughput experimentele opstelling. De geselecteerde promotoren omvatten alkalimetalen, transitiemetalen, edele metalen en lanthaniden. Verschillende algemene selectiviteitstrends werden waargenomen en bediscussieerd.

PSYCHE presentatie op het “The Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference”

Alan Barrios (CNRS) heeft zijn werk over de Fischer-Tropsch synthese naar lichte olefinen voorgesteld op het “The Netherlands’ Catalysis and Chemistry Conference (NCCC) in Groningen (Nederland). Deze conferentie kent grote faam in Noord-Europa in het veld van katalyse. Lichte olefinen zijn belangrijke platformmoleculen in de chemische industrie die geproduceerd kunnen worden via Fischer-Tropsch synthese uit syngas in de aanwezigheid van een katalysator.

Nieuw PSYCHE artikel over solvent gebaseerde extractiemethoden voor additieven

Additieven worden frequent gebruikt in kunststoffen om hun functionaliteit te verbeteren. Ze zijn echter niet altijd wenselijk bij hergebruik en vormen een belangrijk knelpunt voor de chemische recyclage. Hoewel onderzoek naar extractietechnieken voor een efficiënte verwijdering van additieven toeneemt, is het nog steeds een vrij onbekend terrein vanwege de grote verscheidenheid aan additieven, kunststoffen en verwijderingstechnieken.

PSYCHE presentatie op de 2de “Chemical Research in Flanders” conferentie

Alan Barrios (CNRS) heeft zijn werk over de Fischer-Tropsch synthese naar lichte olefinen voorgesteld op de 2de “Chemical Research in Flanders” conferentie in Blankenberge. Lichte olefinen zijn belangrijke platformmoleculen in de chemische industrie die geproduceerd kunnen worden via Fischer-Tropsch synthese uit syngas in de aanwezigheid van een katalysator.

Kick-off meeting met de adviesraad

Op 25 september 2019 vond de PSYCHE kick-of meeting met de adviesraad plaats aan Universiteit Gent. De PSYCHE partners verwelkomen graag de volgende bedrijven in de adviesraad: AVGI, Comet Traitements, Dow, Engie, Ematco, Galloo, Indaver, Ostend Basic Chemicals, Recticel, Suez, Total Feluy, Unilin en Vanheede. De PSYCHE adviesraad zal iedere 6 maanden samenkomen en afgezien van de bedrijfspartners zullen ook de PSYCHE geassocieerde partners (Catalisti, Greenwin en Matikem) uitgenodigd worden.

PSYCHE presentatie op de 23ste “Annual Green Chemistry & Engineering Conference” (GC&E)

Sibel Ugduler (UGent) heeft haar werk over voorbehandeling met solventen voorgesteld op het 23ste ACS “Annual Green Chemistry & Engineering Conference” in Reston, Virginia (VS). Deze internationale conferentie kent wereldwijde faam in het veld van groene chemie en duurzaamheid. Op de conferentie heeft Sibel solventgebaseerde technieken voorgesteld voor de voorbehandeling van kunststofafval en de uitdagingen die gepaard gaan met de verwijdering van additieven uit kunststofafval.

PSYCHE-project zet kunststofafval om naar basischemicaliën

Het PSYCHE-project gaande over de omzetting van kunststofafval naar basischemicaliën via vergassing en daaropvolgende Fischer-Tropsch synthese heeft Europese financiering gekregen via het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen (totaal budget van 2.6 miljoen euro). Het project, van start gegaan op 1 juli 2018, is een samenwerking tussen Universiteit Gent, Université Catholique de Louvain (UCL), Ecole National Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL)-Centre Nationale de la Recherche (CNRS) en CERTECH. Universiteit Gent staat in voor de coördinatie van het project. Cofinanciering wordt voorzien door de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en de Direction Générale Opérationelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO 6, Waals Gewest).