Fischer-Tropsch synthese biedt een belangrijke opportuniteit voor het gebruik van biomassa en kunststofafval. IJzerkatalysatoren verkiezen de voorkeur bij de synthese van lichte olefinen via de Fischer-Tropsch reactie. In dit artikel onderzoeken we de sterk bevorderende effecten van antimoon en tin op de katalytische prestaties van op silica gedragen Fischer-Tropsch ijzerkatalysatoren aan de hand van een combinatie van geavanceerde en in-situ technieken. De dotering van de katalysator met deze elementen toegevoegd via impregnering resulteert in een aanzienlijke verhoging van de reactiesnelheid en een veel betere stabiliteit van de katalysator. Er werd geen verbetering van de ijzerdispersie waargenomen na de promotie, terwijl een iets hogere mate van ijzercarbidisatie werd waargenomen in de met antimoon gepromoteerde katalysatoren. IJzer-bismut bimetaal nanodeeltjes worden gedetecteerd door middel van verschillende technieken. In de werkzame katalysatoren bevinden de promotors zich dicht bij de ijzeren nanodeeltjes. De promotie leidt tot een toename met een factor 7-10 keer van de intrinsieke activiteit van ijzeroppervlakteplaatsen vanwege hun interactie met de promotors.

Het volledige artikel is te vinden op https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926337321002678.