Flexibele kunststofverpakkingen is nog steeds één van de moeilijkste stromen om te recycleren omwille van de aanwezigheid van multilagen. Multilagen zijn zeer functioneel tijdens hun gebruiksfase, en de delaminatie van multilaagstructuren is veelbelovend omdat het toelaat samenstellende polymeerlagen te herstellen zonder afbraak en/of oplossing, wat dus leidt tot economische en milieuvoordelen. Nochtans is er nauwelijks enige data beschikbaar over de optimalisatie van het delaminatieproces voor multilaag flexibele kunststoffilmen (MFPFs), alsook de potentiële opschaling in termen van economische en milieufactoren. Daarom onderzoekt deze studie het effect van de experimentele parameters zoals temperatuur, vast/vloeistof (S/L) ratio, deeltjesgrootte en roersnelheid op de delaminatiesnelheid van verschillende MFPFs. Van deze parameters heeft de combinatie van temperatuur en S/L ratio het meest uitgesproken effect op het verhogen van de delaminatiesnelheid. Aan de andere kant heeft de deeltjesgrootte geen significante invloed op de delaminatiesnelheid. Onder optimale delaminatiecondities werd meer dan 90% delaminatie bereikt in 60 minuten, in het bijzonder voor PET-gebaseerde MFPF. Simulaties van het delaminatieproces in Aspen Plus ® tonen aan dat de samenstelling van MFPF een significant effect heeft op de energieconsumptie tijdens het delaminatieproces. De tragere delaminatiekinetiek van MFPFs kan gecompenseerd worden via proces optimalisatie, maar dit leidt meestal tot hogere energievereisten. De levenscyclusanalyse (LCA) bevestigd dat hoger energieverbruik leidt tot hogere CO2 emissies; het ontwerp van MFPFs samen met procesoptimalisatie zijn dus belangrijke aspecten om een competitief delaminatieproces te verkrijgen met economische en milieuvoordelen.

Het volledige artikel is te vinden bij https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344922001045.