In dit werk werden er 29 elementen geëvalueerd als promotoren voor silica ondersteunde ijzerkatalysatoren voor hoge temperatuur Fischer-Tropsch synthese gebruik makende van een high-throughput experimentele opstelling. De geselecteerde promotoren omvatten alkalimetalen, transitiemetalen, edele metalen en lanthaniden. Verschillende algemene selectiviteitstrends werden waargenomen en bediscussieerd. De toename in selectiviteit richting lichte olefinen vereist het tegelijkertijd behouden van een lage selectiviteit naar methaan en lichte paraffinen, wat de ketengroei naar C5+ koolstoffen afremt. Een grote toename in de Fischer-Tropsch snelheid die hoofdzakelijk te wijten is aan een hogere intrinsieke activiteit werd waargenomen voor de katalysatoren gepromoot met metalen met een laag smeltpunt zoals tin, antimoon, bismut en lood. Deze gepromote katalysatoren vertoonden ook een betere stabiliteit. Het effect van het promoten met tin en antimoon op de olefinenselectiviteit was niet merkbaar, terwijl de aanwezigheid van bismut en lood leidde tot een grote toename in de selectiviteit naar lichte olefinen en lagere methaan en C2-C4 paraffinen selectiviteit.

Het volledige artikel is te vinden op https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926337320304434.