De recyclage van multilaag kunststof verpakkingen is een uitdaging wegens hun intrinsieke compositionele heterogeniteit. Delaminatie is een veelbelovende route om de recyclagepercentages voor deze materialen te verhogen wat toelaat om de polymeren afzonderlijk  te recycleren. Dit proces wordt echter nog niet goed fundamenteel begrepen. Deze studie heeft als doel om eerste inzichten te verkrijgen in het delaminatiemechanisme van multilaag flexibele verpakkingsfilmen (MFPF) met carbonzuren. Delaminatie van MFPFs werd beschreven aan de hand van een model dat gebaseerd is op Ficks eerste wet van diffusie en eerste orde oplossingskinetieken van polyurethaan (PU) adhesieven. Het model werd experimenteel getest op 5 verschillende MFPFs bij verschillende temperaturen (50-70°C), mierenzuurconcentraties (50-100 v%) en vast/vloeistof (S/L) ratio’s (0.005, 0.025 en 0.12 g/mL). Onder de bestudeerde condities bleek het model succesvol de delaminatietijd van MFPF te kunnen inschatten met een gemiddelde Theil’s Inequality Coefficient (TIC) waarde van 0.14. Het is essentieel voor de opschaling van het delaminatieproces om hoge S/L ratios te kunnen gebruiken aangezien de oplosbaarheid van de adhesieven zelden limiterend is.

Het volledige artikel is te vinden op https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cssc.202002877.