Additieven worden frequent gebruikt in kunststoffen om hun functionaliteit te verbeteren. Ze zijn echter niet altijd wenselijk bij hergebruik en vormen een belangrijk knelpunt voor de chemische recyclage. Hoewel onderzoek naar extractietechnieken voor een efficiënte verwijdering van additieven toeneemt, is het nog steeds een vrij onbekend terrein vanwege de grote verscheidenheid aan additieven, kunststoffen en verwijderingstechnieken. Tegenwoordig worden solvent gebaseerde extractietechnieken voor additieven, vast-vloeistof extractie en oplossing-precipitatie beschouwd als de meest veelbelovende technieken om additieven te verwijderen.

Dit review artikel beoordeelt deze technieken door een verband te leggen tussen de literatuur en fysicochemische principes zoals diffusie en de Hansen oplosbaarheidstheorie. Vanuit technisch oogpunt heeft de opllosing-precipitatie de voorkeur om een breed spectrum aan additieven te verwijderen aangezien diffusiebeperkingen de terugwinning van vast-vloeistof extracties beïnvloeden. Nieuwe technieken zoals versnelde solventextractie (ASE) zijn veelbelovend om de balans tussen deze twee processen te vinden.

Aangezien er slechts een beperkt aantal economische en ecologische haalbaarheidsstudies beschikbaar zijn over extractiemethoden, bevat deze review ook een fundamentele economische en ecologische evaluatie van twee extreme gevallen voor de extractie van additieven. Volgens deze beoordeling hangt de haalbaarheid van de verwijdering van de additieven sterk af van het type additief en kunststof, en ook van de extractieomstandigheden. In het beste geval is minstens 70% solventterugwinning vereist om weekmakers te extraheren uit polivinylchloride (PVC) via dissolutie-precipitatie met tetrahydrofuran (THF), terwijl vast-vloeistofextractie van fenolische antioxidanten en een vetzuuramide slipmiddel uit polypropyleen (PP) met dichloormethaan (DCM) al economisch haalbaar kan zijn zonder intensieve solventterugwinning.

Het volledige artikel is te vinden op https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X20300040.