Warmtebeheersingsproblemen overheersen vaak in reactoren wanneer hoog-exotherme chemische reacties optreden. In deze situaties genieten wervelbedreactoren vaak de voorkeur omwille van hun uitstekende warmteoverdracht eigenschappen. Nochtans is het ontwerp, opschaling en werking van deze reactoren nog steeds een uitdaging omwille van de complexe hydrodynamica. Om een beter inzicht te verkrijgen in het warmtetransport in deze reactoren werd de mate van niet-uniformiteit in temperatuur voor verschillende wervelregimes in een pseudo-2D wervelbed gekwantificeerd gebruik makende van infrarood thermografie. De probabiliteitsdichtheidsfuncties werden verkregen uit de temperatuursgegevens van het hele veld, welke gekwantificeerd werden gebruik makende van de standaardafwijking (namelijk de breedte van de verdeling) en de scheefheid (namelijk de dominante temperaturen in de verdeling). Op basis van de warmteverliesgegevens en de bubbelfrequentie zijn de standaardafwijking en scheefheid goede indicatoren voor het menggedrag van vaste deeltjes voor de bestudeerde wervelregimes. Als toevoeging werd ook het effect van de uitloopsnelheid op de thermische eigenschappen bestudeerd.

Het volledige artikel is te vinden op https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250921006278.