Fischer-Tropsch-synthese (FTS) is een essentiële benadering om steenkool, biomassa en schaliegas om te zetten in brandstoffen en chemicaliën, zoals lagere olefinen, benzine, diesel, enzovoort. In de afgelopen jaren is er een toenemende interesse ​​om FTS op commerciële schaal in te zetten, wat de ontwikkeling van hoogwaardige katalysatoren heeft gestimuleerd. Het belang van ondersteuning bij het moduleren van de activiteit van metalen wordt erkend en koolstofhoudende materialen zijn interessant voor de ondersteuning voor FTS. In deze review hebben we de substantiële vooruitgang samengevat bij de bereiding van op koolstof gebaseerde katalysatoren voor FTS door actieve kool (AC), koolstofnanobuisjes (CNT's), koolstofnanovezels (CNF's), koolstofbollen (CS's) en metal organic framework (MOF's) afgeleide koolstofhoudende materialen toe te passen als dragers. Een algemene beoordeling van op koolstof gebaseerde katalysatoren voor FTS, met betrekking tot de drager- en metaaleigenschappen, activiteit en productselectiviteit, en hun interacties wordt systematisch besproken. Ten slotte worden de huidige uitdagingen en toekomstige trends in de ontwikkeling van op koolstof gebaseerde katalysatoren voor commercieel gebruik in FTS voorgesteld. Dit artikel is als coverartikel gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Chemical Society Reviews.

Het volledige artikel is te vinden op https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cs/d0cs00905a.