Snelle pyrolyse van biomassa wordt beschouwd als een van de beste alternatieven voor de thermische omzetting van biomassa naar bio-olie. Dit werk introduceert een nieuwe reactortechnologie voor de snelle pyrolyse van biomassa, de Gas-Solid Vortex Reactor (GSVR), om hoge bio-olieopbrengsten te verkrijgen. De GSVR is ontworpen om de verblijftijd van de pyrolysedampen te verkorten; aldus worden de secundaire kraakreacties verminderd, om de scheiding van de kool en de niet-gereageerde biomassa te verbeteren en om de warmteoverdrachtssnelheid te verbeteren. Voor het eerst zijn experimenten met de snelle pyrolyse van biomassa uitgevoerd in een Gas-Solid Vortex Reactor (GSVR) bij 773 K, gebruik makende van zachthout (grenen) en hardhout (populier) als grondstof. De experimentele resultaten benadrukken de voordelen van de GSVR voor de pyrolyse van biomassa, het bereiken van een stabiele werking in ongeveer 60 seconden, het selectief verwijderen van de gevormde verkoling tijdens uitvoering en het mogelijk maken van de snelle afvoering van de pyrolysedampen. De resultaten wijzen op een groot potentieel voor het verhogen van de opbrengst en selectiviteit naar guaiacols in de bio-olie van zachthout (bijv. grenen). Evenzo zou het verlagen van de pyrolysetemperatuur de opbrengst van guaiacols en syringols in de bio-olie van hardhout (bijvoorbeeld populier) kunnen verhogen.

Het volledige artikel is te vinden op https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165237021001510.