Vloeibare injectie in wervelbedden komt voor in goed ingeburgerde industriële processen zoals vloeistof coke vorming, sproeiwervelbedgranulatie en gecondenseerde gasfase polymerisatie. Deze processen hebben nog steeds last van performantie problemen omwille van hun complexe aard, waarbij vloeistof injectie deze complexiteit nog eens verhoogd. In dit werk werd het effect van de vloeistofinjectie bestudeerd op de temperatuur uniformiteit in een pseudo-2D wervelbed gebruik makende van infrarood thermografie. De infrarood beelden werden ook bestudeerd om het agglomeratiegedrag te kwalificeren. Het injecteren van kleinere druppels (ca. 90µm) beïnvloed de uniformiteit van het bed meer dan het injecteren van grotere druppels (ca. 225 µm). Nochtans neemt de vorming van agglomeraten toe met een toename in druppelgrootte. De injectiesnelheid beïnvloed de gemiddelde temperatuur van het bed meer voor grotere druppels. Bovendien werd vastgesteld dat een grotere beweeglijkheid van vaste deeltjes de vorming van agglomeraten in het bed verminderde. Ten slotte geeft de temeratuursverdeling van de deeltjes de aanwezigheid van agglomeraten niet weer en is dus niet geschikt om het agglomeratiegedrag te kwantificeren.

Het volledige artikel is te vinden bij https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009250922002068.