De UGent partners hebben recent een artikel gepubliceerd in de themabijlage ‘Duurzame Chemie’ bij De Morgen. In dit artikel wordt de rationale van het project toegelicht alsook de belangrijkste verwezenlijkingen die tot nu toe werden bereikt.