Sibel Ugduler (UGent) heeft haar werk over voorbehandeling met solventen voorgesteld op het 23ste ACS “Annual Green Chemistry & Engineering Conference” in Reston, Virginia (VS). Deze internationale conferentie kent wereldwijde faam in het veld van groene chemie en duurzaamheid. Op de conferentie heeft Sibel solventgebaseerde technieken voorgesteld voor de voorbehandeling van kunststofafval en de uitdagingen die gepaard gaan met de verwijdering van additieven uit kunststofafval. Voorlopige resultaten rond zowel technische als economische en milieuaspecten werden eveneens behandeld.