Alan Barrios (CNRS) heeft zijn werk over de Fischer-Tropsch synthese naar lichte olefinen voorgesteld op de 2de “Chemical Research in Flanders” conferentie in Blankenberge. Lichte olefinen zijn belangrijke platformmoleculen in de chemische industrie die geproduceerd kunnen worden via Fischer-Tropsch synthese uit syngas in de aanwezigheid van een katalysator. Onderzoek aan CNRS toonde recent aan dat het promoten van ijzerkatalysatoren met soldeermetalen (bismut en lood) leidde tot een uitzonderlijke toename in de reactie performantie van de Fischer-Tropsch reactie en de selectiviteit naar lichte olefinen.