Het PSYCHE-project gaande over de omzetting van kunststofafval naar basischemicaliën via vergassing en daaropvolgende Fischer-Tropsch synthese heeft Europese financiering gekregen via het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen (totaal budget van 2.6 miljoen euro). Het project, van start gegaan op 1 juli 2018, is een samenwerking tussen Universiteit Gent, Université Catholique de Louvain (UCL), Ecole National Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL)-Centre Nationale de la Recherche (CNRS) en CERTECH. Universiteit Gent staat in voor de coördinatie van het project. Cofinanciering wordt voorzien door de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en de Direction Générale Opérationelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche (DGO 6, Waals Gewest).

Het PSYCHE-project richt zich op de productie van basischemicaliën uitgaande van kunststofafval die hergebruikt kunnen worden binnen de chemische industrie. Met de verwachting dat de productie van kunststoffen zal verviervoudigen tegen 2050 is de milieu-impact van en het economisch verlies gepaard gaande met de huidige behandeling van kunststofafval overduidelijk. De huidige behandelingen bestaan hoofdzakelijk uit storten en verbranding van het kunststofafval. Aangezien mechanische recyclage voor bepaalde stromen kunststofafval quasi onmogelijk is, vormt chemische recyclage tot oorspronkelijke chemische bouwstenen een interessante piste met commercialisatie-mogelijkheden. In een eerste deel van het project zal een innovatieve technologie voor de vergassing van verschillende stromen kunststofafval gedemonstreerd worden. Het verkregen syngas zal dan katalytisch omgezet worden tot basischemicaliën zoals lineaire alfa-olefinen.

Grensoverschrijdende samenwerking

Gezien de dichtheid van relevante bedrijven in de grensoverschrijdende zone Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië is de problematiek die in het project aangepakt wordt uitermate relevant voor de regio. Het project wordt ondersteund door de regionale clusters Catalisti (speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen in Vlaanderen), GreenWin (competentiepool rond groene economie en duurzame ontwikkeling in Wallonië) en MATIKEM (competentiepool rond materialen, chemie en groene chemie in Frankrijk). Met de hulp van deze competentiepolen zal de expertise die tijdens het project gegenereerd wordt uiteindelijke getransfereerd worden naar de bedrijven uit de programmazone. Op die manier draagt het PSYCHE-project bij tot een verzekering van de strategische positie van het aanwezige industrieel weefsel in Europa en de omzetting ervan naar een circulaire economie.